Kranarna stängda för underhåll de närmaste dagarna

Kranarna är avstängda för service de närmaste dagarna. De kan på grund av detta inte användas för av- och påmastning eller upptag/sjösättning.

Hälsar Styrelsen