Kontakt

c/o adress:
Jörgen Svedbom
Bosshagsgatan
55446 Jönköping

Bankgiro: 5797-0709

Hemsida www.svedudden.net

STYRELSEN:
Ordförande Jörgen Svedbom
V. ordförande Per Eriksson
Kassör Yvonne Hermansson
Sekreterare Annelie Landh
Hamnintendent Anders Johansson
tel 072-743 20 13
Arbetsintendent Alf Andersson
Fastighetsinendent Oscar Landh
Informationsansvarig Ingrid Renfors
Suppleanter Tobias den Braver
Suppleanter Jan Andréasson
SEGLINGSSEKTIONEN:
Tävlingsledare Bengt Hermansson
Jörgen Svedbom
FISKESEKTIONEN: Jörgen Fältskog, Johan Pupols
UNGDOMSSEKTIONEN: Tobias den Braven
FÖRSÄLJNING: Harry Frederiksen
KLUBBGUIDE: Peter Larsson
 
FESTKOMMITÉN: Henrik Vågberg, tel 070-3014152
Per Svensson, tel 073-2490590
  Mats Bengtsson
  Branko Vukota