Kontakt

c/o adress:
Jörgen Svedbom
Bosshagsgatan
55446 Jönköping

Bankgiro: 5797-0709

Hemsida www.svedudden.net

STYRELSEN:
Ordförande Jörgen Svedbom
V. ordförande Per Eriksson
Kassör Yvonne Hermansson
Sekreterare Annelie Landh
Hamnintendent Peter Göthberg
Arbetsintendent Alf Andersson
Fastighetsinendent Oscar Landh
Informationsansvarig Ingrid Renfors
Suppleanter Tobias den Braver
Suppleanter Jan Andréasson
SEGLINGSSEKTIONEN:
Tävlingsledare Bengt Hermansson
Jörgen Svedbom
FISKESEKTIONEN: Jörgen Fältskog, Johan Pupols
UNGDOMSSEKTIONEN: Tobias den Braven
FÖRSÄLJNING: Harry Frederiksen
KLUBBGUIDE: Peter Larsson