SBK:s seglarläger 2017

Under sommarlovets första vecka anordnade SBK, i samarbete med Barn-
och fritidsnämnden i Habo, ett seglarläger för 9-13åringar i Svedåns hamn
19-21 juni. Intresset var stort och de 16 platserna fylldes snabbt av12 killar
och 4 tjejer som ville lära sig att hantera klubbens åtta optimistjollar. Ledare
för lägret var Alf Andersson, Pernilla Oliw, Jörgen Svedbom och John
Ygemar. Utspisningen av de16 hungriga deltagarna sköttes på ett fantastiskt
sätt av Harm Knol Bruins hans fru Joke.

Vädret var verkligen på vår sida och under de tre soliga dagarna fick
deltagarna lära sig namnen på optimistjollens alla olika delar och lite
seglingsteori samt träna på att slå knopar. Dessutom ”äventyrspaddlade”
man uppför Svedåns delta, badade i det kalla Vättervattnet och fick känna på
hur det kändes att segla i en stor båt. Och naturligtvis seglade man
optimistjolle! Det var inspirerande att se hur seglingsintresset utvecklades
under dessa tre dagar. Sista dagens ”examensprov” var att segla en liten
bana med två halvvindsbogar och det klarade de flesta av även om det
förekom några kapsejsningar i den lite byiga nordanvinden. Deltagarna
skötte sig över lag mycket bra under hela lägret och både de och föräldrarna
verkade mycket nöjda med arrangemanget. Kanske kan vi upprepa det nästa
år?

Hamninloppet fördjupat till minst 2,0m

Efter att vi fått muddringstillstånd, har nu fördjupning av hamninloppet  påbörjats. Ingen egentlig muddring utförs utan sanden flyttas i sidled med hjälp av en kraftig elektrisk pump.  Nu (30/5) är djupet längs enslinjen in i hamnen mellan 2,0 och 2.5 meter så att de flesta båtar bör kunna ta sig ut och in i hamnen. Fördjupningsarbetet kommer att fortsätta när vädret lämpar sig för sådant arbete.

Lite information kring djupet i hamnen.

Jag var ute i helgen och testade in/utloppet. Precis i utkanten av inloppet är det en sanddyna med ett djup på 155-160cm. Jag fick köra med full motorstyrka och svänga fram och tillbaka för att kunna ploga mig igenom. Min båt sticker 165.
 
Platserna 92 och 93 har även de ett grund precis utanför ingången till platserna så jag inte kunde komma in. Jag testade inte plats 93 men det kan vara samma sak med denna. Platserna i fråga är de som är direkt till höger när man kommer in i hamnen och rundar trekantsbryggan. Alltså de platserna längst söder ut på den östra piren.

Muddringstillstånd!

Nu har  Länsstyrelsen givit SBK tillstånd att muddra hamninloppet under förutsättning att klubben under arbetet har uppsamlingsutrustning till hands för att ta hand om eventuella utsläpp av olja eller andra kamikalier.                                                                                                             Men vi kan inte påbörja någon muddring förrän tiden för att överklaga Länsstyrelsens beslut har gått ut. Den tiden är tre veckor.                                                                                                 Så i början av juni kan det vara möjligt att påbörja ett muddringsarbete. Styrelsen håller för närvarande på att undersöka olika alternativa sätt att utföra muddringen på.

Djupet i hamnen

Vid arbetsdagen den 6/5 kontrollmätte vi djupet i hamnen och det hade inte ändrat sig mycket från  Henrich Frödeens tidigare mätning. Om man går in/ut i hamnen längs enslinjen understiger djupet ingenstans 1,70m. Norr om enslinjen – mot norra piren – grundar det succesivt upp så att nära piren är djupet bara 1,40m. Söder om enslinjen är djupet likaledes ca 1,70m.                                                                                                                       Utanför kranarna är djupet invud kajen ca 1,60m. Någon meter ut är det djupare, ca 1.70 -1,80 m.  Lite öster om kranarna  finns några ”kullar” som ligger på ca 1,5-1,6m. Inloppet till norra hanmen är ca 2 m djup i mitten men grundar upp mot både väster och öster  och är vid trekantsbruggan resp. förtöjningspålarna ca 1,70m.

 

Bättre sent än aldrig …… fiskesektionen

Fiskesektionen har lagt in de resterande tävlingsdagarna för säsongen och finns att finna under fliken ”Fiskesektionen”. Vi slår ett slag för ”Sommardraget” som om vädret och fiskelyckan är med oss brukar vara en trevlig sammankomst.  Om minnet är med så var det 11-12 båtar som deltog vid förra årets happening. Vi välkomnar nya fiskare välkomna när som då själva serie-tävlingen är upplagd som så att man inte behöver vara med på alla tävlingar då det är de tre bästa resultaten som räknas samman. Väl mött

Djupmätning av hamnen

Djupmätning av hamnen har gjorts söndagen den 9/4 och i stort sett alla båtplatser är uppmätta.

Inloppet är lite kritiskt då det ligger mellan 160-170cm och då endast söder om enslinjen. Norr om linjen är det grundare.

På arbetsdagen den 22/4 kommer vi att försöka fördela platserna så gott det går, det är främst de som har plats i den västra delen av hamnen som kan få problem. Botten är dock väldigt mjuk så troligen går det att köra in på de flesta platser.