Seglarläger för tjejer och killar 24 – 26 juni

Vid Svedåns hamn i Baskarp

Seglarläger

Veckan efter midsommar anordnar Sveduddens båtklubb (SBK), i samarbete med Habo kultur och fritid, ett seglardagläger för killar och tjejer. Vi lär oss om segling, sjövett och säkerhet till sjöss med hjälp av klubbens optimistjollar. Även andra aktiviteter kan förekomma såsom segling med radiostyrda båtar, kanotpaddling, segling med stor båt, bad m. m. Allt beror på vädret.

Tid: 24, 25 och 26 Juni. Varje dag mellan kl. 10 och 16.

Plats: Svedåns hamn i Baskarp

Deltagare: Tjejer och killar födda 2007 till 2010.

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs men Du måste kunna simma 50 meter. Flytväst
medtages. Flytvästar kan ev. lånas/hyras genom Habo kommun vid Habo camping.

Mat: Klubben bjuder på lunch och mellanmål varje dag under seglarlägret.

Antal deltagare: Vi har plats för högst 12 killar och tjejer i seglarlägret. De 12 som
anmäler sig först kommer med. Övriga får vara reserver. Om färre än 8 personer anmäler sig, genomförs inte seglarlägret.

Kostnad: Deltagande i seglarlägret är gratis för deltagarna.

Anmälan: Anmälan görs senast den 7 juni till SBK:s sekreterare Annelie Landh, e-post
annelielandh@hotmali.com.
I anmälan skall barnets personnummer anges samt intygas att barnet kan simma 50 meter. Efter anmälningstidens utgång kommer en bekräftelse att skickas ut till de
anmälda.

Frågor: Eventuella frågor om lägret besvaras av Annelie Landh tel. 0706 946815 eller Jörgen Svedbom 0707 334753

VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN TILL SEGLARLÄGRET!

Lämna ett svar