Alla inlägg av Jörgen Svedbom

Hamninloppet fördjupat till minst 2,0m

Efter att vi fått muddringstillstånd, har nu fördjupning av hamninloppet  påbörjats. Ingen egentlig muddring utförs utan sanden flyttas i sidled med hjälp av en kraftig elektrisk pump.  Nu (30/5) är djupet längs enslinjen in i hamnen mellan 2,0 och 2.5 meter så att de flesta båtar bör kunna ta sig ut och in i hamnen. Fördjupningsarbetet kommer att fortsätta när vädret lämpar sig för sådant arbete.

Muddringstillstånd!

Nu har  Länsstyrelsen givit SBK tillstånd att muddra hamninloppet under förutsättning att klubben under arbetet har uppsamlingsutrustning till hands för att ta hand om eventuella utsläpp av olja eller andra kamikalier.                                                                                                             Men vi kan inte påbörja någon muddring förrän tiden för att överklaga Länsstyrelsens beslut har gått ut. Den tiden är tre veckor.                                                                                                 Så i början av juni kan det vara möjligt att påbörja ett muddringsarbete. Styrelsen håller för närvarande på att undersöka olika alternativa sätt att utföra muddringen på.